Friday, 14 December 2012

Moon and Sun Eclipse


Gerhana terdiri daripada dua, iaitu gerhana Bulan, dan gerhana Matahari. Kedua-dua ini berlaku apabila Bumi, Bulan dan Matahari betul-betul berada pada satu garisan yang lurus.  Yang membezakan antara dua jenis gerhana ini ialah, apakah yang berada di tengah-tengah? Apakah yang membentuk bayang-bayang gergasi? Apa pula yang terlindung?
Gerhana Bulan berlaku apabila Bulan – Bumi – Matahari, tersusun sebegitu pada garis lurus.Manakala, gerhana Matahari berlaku apabila Bumi – Bulan- Matahari, tersusun sebegitu pada garis lurus. Lihat rajah di atas.Apabila kejadian atau situasi di atas berlaku, cahaya Matahari akan dihalang oleh objek yang amat besar. Gerhana Bulan dihalang daripada menerima cahaya Matahari kerana bayang-bayang Bumi.Gerhana Matahari pula berlaku apabila sebahagian atau keseluruhan Matahari dilindung oleh objek yang besar iaitu Bulan.Sekiranya kita berada dalam situasi gerhana Matahari, kita tidak boleh melihat Matahari secara langsung. Ini kerana cahaya Matahari yang sangat tajam boleh merosakkan titik fokus dalam mata yang boleh menyebabkan buta.Jadi, gunakanlah alat bantu yang sesuai, seperti negatif filem hitam yang ditindih kira-kira 3 keping, atau melalui besen berisi air, atau cermin mata khas seperti gambar di atas (bukan cermin mata 3D yang diberi pinjam di pawagam! Itu tidak boleh!).


Thursday, 13 December 2012

Aktiviti Kumpulan

Ini akan berlaku pada Gerhana Matahari juga. Sangat menarik perhatian murid saya...


Murid cuba buat simulasi Gerhana Bulan Berlaku di dalam kelas....

Sebelum itu, murid kena tahu posisi kedudukan bulan ,matahari dan bumi dahulu. 

Tuesday, 30 October 2012

EXERCISE 3

TRY THIS,WRITE DOWN YOUR ANSWER INTO AN PAPER.

https://docs.google.com/open?id=0B-HmlQewqKABYnJkSWRybjlhb1E

EXERCISE 2


SATURN ECLIPSE
        


Answer all the questions./ Jawab SEMUA soalan

Every question is followed by  four answers A, B, C and D.  Choose the correct answer. Then, blacken your answer on the answer sheet provided. The suggested time for this section is 45 minutes. If  you are unable to answer a question, proceed to the next question.

1          Eclipse of the Moon occurs when
            Gerhana Bulan berlaku apabila

A   the Earth is in between the Moon and the Sun
      Bumi berada di antara  Bulan dan Matahari
            B   the Moon is in between the Earth and the Sun
                 Bulan berada di antara Bumi dan Matahari
            C   the Moon rotates around the Earth
                 Bulan berputar mengelilingi Bumi
            D   the Earth rotates around the Sun
                 Bumi berputar mengelilingi Matahari

2          The eclipse of the Moon lasts longer than the eclipse of the Sun because 
            Kejadian gerhana bulan lebih lama daripada gerhana matahari kerana

            A    the shadow of the Moon is bigger than the Earth
                  Bayang-bayang bulan lebih besar daripada bumi
            B   the shadow of the Earth is bigger than the Moon
                 Bayang-bayang bumi lebih besar daripada bulan
            C   the Moon moves around the Earth and the Sun
                  Bulan mengelilingi bumi dan matahari
            D   the Moon rotates around the Earth at night
                 Bulan mengelilingi bumi pada waktu malam

3          Which of the following characteristics of light contributes to the eclipse of the Moon   
             and Sun?
Antara berikut yang manakah merupkan cirri-ciri cahaya dalam gerhana bulan dan
matahari?

            A   Light can be absorbed
                   Cahaya boleh diserap
            B   Light can be reflected
                 Cahaya dipantulkan
            C   Light is a source of energy
                 Cahaya merupakan sumber tenaga
            D  Light travels in a straight line
                 Cahaya bergerak lurus      

4          Eclipse of the Sun occurs when
Gerhana matahari berlaku apabila

            A   Moon is in between the Sun and the Earth
                  Bulan berada di antara matahari dan bumi
            B   the Sun is in between the Moon and the Earth
                   Matahari berada di antara bulan dan bumi
            C   the Earth is in between The Moon and the Sun
                  Bumi berada di antara bulan dan matahari
            D   the Sun is hidden
                   Matahari tersembunyi

5          Which of the following are conditions for an eclipse of the Moon to happen? 
            Dalam keadaan bagaimanakah gerhana bulan boleh berlaku?

            I    The Moon must be round
                  Bulan hendaklah berbentuk bulat
            II   The Earth must be between the Sun and the Moon
                  Bumi di antara matahari dan bulan
            III  The Sun, the Earth and the Moon must be positioned in a straight
                  line
                   Matahari, bumi dan bulan berada dalam garisan yang sama.

            A   I and II only
            B   I and III only
            C   II and III only
            D   I, II and III  


Tuesday, 23 October 2012

VIDEOScience Videos

Learn more about science and technology by watching these great science videos. Check out some awesome experiments, eclipse in the video clips, Moon Ecplise and much more.Enjoy an excellent range of video clips that cover a number of interesting subjects, entertaining kids while help providing a fun learning experinece at the same time. Check out the videos and start learning about science online.

What is an Eclipse?  Explaining solar and lunar eclipse through multimediaSolar Eclipse Educational Video 

 
Bagaimana Terjadinya Gerhana bulan ?Sunday, 7 October 2012

HOME

 
INVESTIGATION OF EARTH AND UNIVERSE

1. INTRODUCTION

HAVE YOU SEEN THIS PHENOMENON BEFORE IN YOUR LIFE?

 

THIS PHENOMENON IS CALLED LUNAR ECLIPSE OF MOON. A LUNAR ECLIPSE OCCURS WHEN THE MOON PASSES DIRECTLY BEHIND THE EARTH INTO ITS SHADOW. 

IN CASE YOU FORGOTTEN, LET'S RECALL SOME OF THE MAIN THING HERE.

 

SUN

 

EARTH

MOON


HOPE YOU ALL STILL REMEMBER THOSE 3 MAIN THINGS IN OUR UNIVERSE.

OK THEN. BACK TO THE ECLIPSE.


2. ECLIPSE OF MOON
AS WAS MENTION JUST NOW, THE ECLIPSE OF THE MOON HAPPEN WHEN THE MOON WAS PASSES DIRECTLY BEHIND THE EARTH INTO ITS SHADOW. THIS IS HOW IT HAPPENED.  WATCH THE VIDEO CAREFULLY AND TRY TO UNDERSTAND IT.


IF YOU COULDN'T SEE CLEARLY FROM THE VIDEO, HERE WE HAVE THE PICTURE THAT SHOW CLEARLY THE POSITION OF THE MOON AROUND THE EARTH AND SUN THAT FORM THE ECLIPSE.