Thursday, 13 December 2012

Aktiviti Kumpulan

Ini akan berlaku pada Gerhana Matahari juga. Sangat menarik perhatian murid saya...


Murid cuba buat simulasi Gerhana Bulan Berlaku di dalam kelas....

Sebelum itu, murid kena tahu posisi kedudukan bulan ,matahari dan bumi dahulu. 

0 comments:

Post a Comment